Vyřazené trolejbusy opustily Zlín

Trolejbus 358 vagónovaný v úterý 14. října. Foto: Pavel GenzerV uplynulých dvou týdnech celkem sedm trolejbusů naposledy opustilo vozovnu a bylo odesláno novému majiteli (nebo majitelům) ve východní Evropě, pravděpodobně na Ukrajině. Nejméně čtyři trolejbusy jsou očekávány v Ternopilu na západě Ukrajiny, kam byly již loni prodány tři zlínské trolejbusy (bývalé ev. č. 349, 351 a 371). Kde budou jezdit ostatní tři trolejbusy, není dosud jasné.

Celý článek >>

Začátek školního roku

723 v ulici Štefánikově. 1. 9. 2014. Foto: Pavel Genzer1. září začal nový školní rok, což v MHD znamená též začátek platnosti nových jízdních řádů pro „běžné“ pracovní dny (na rozdíl od „Letního omezení“). Rámcové změny zde byly podrobně rozebrány již na začátku prázdnin (viz článek z 28. června). Celkově nedošlo k výrazným změnám oproti jízdním řádům z loňského prosince.

Celý článek >>

Nová točna Antonínova

Zajímavé provedení nové výhybky na točna Antonínova. 2. 7. 2014. Foto: Pavel GenzerKoncem června byly dokončeny práce na trolejovém vedení na nové točně Antonínova. Přes celou smyčku jsou již nataženy troleje, které se v místě odstavné plochy rozdělují do dvou stop. Také je hotová nová odstavná plocha pro trolejbusy, která dostala betonový povrch. V současné době se čeká již jen na dobudování univerzitního centra, sociálního zařízení pro řidiče a některých dalších drobností, aby mohla být točna zprovozněna. Počítá se, že provoz bude zahájen 1. září 2014. Pravděpodobně zde budou mít konečnou linky 11 a 12, které nyní končí na Sportovní hale.

O zprovoznění nové točny také informovala tisková zpráva DSZO.

Celý článek >>

Změny v jízdních řádech

Jako každý rok dochází letos se začátkem prázdnin ke změnám v jízdních řádech. Od 30. 6. začíná platit „Letní a zimní omezení“, které se odlišuje od běžných jízdních řádů především delšími špičkovými intervaly a absencí školních spojů. Došlo také k několika změnám v jízdních řádech pro „Soboty, neděle, svátky“ a běžné „Pracovní dny“. Podněty k některým změnám vyšly také od členů ZSPD. Nejvýraznější změny oproti starým jízdním řádům jsou shrnuty v tomto článku.

Celý článek >>

Nová točna Antonínova

05_dráty_POL1_ocNa připravované točně Antonínova mezi zastávkami Poliklinika a Zahradnická bylo započato s montáží trolejového vedení. Smyčka se bude projíždět ve směru od Náměstí Práce. Vloženy jsou rozjezdová i sjezdová výhybka, od rozjezdové výhybky pokračují troleje přes křižovatku, kde je vloženo křížení s trolejí ve směru od Otrokovic. Trolej zatím končí kousek za křižovatkou. U sjezdové výhybky jsou zatím naistalovány jen armatury výhybky a trolejové svorky v oblouku na výjezdu ze smyčky. Smyčka by po dohotovení měla být dvoustopá. Postup prací zdokumentoval 8. května 2014 Pavel Genzer.

Celý článek >>

Jízdy historických vozidel o květnových svátcích

Na státní svátky 1. a 8. května 2014 vyjedou do ulic Zlína a Otrokovic historická vozidla DSZO. Po oba svátky bude na lince 55 jezdit historický autobus Škoda 706 RTO a na lince 8 souprava historického trolejbusu Škoda 9 TrHT 26 s vlečkou B40. Ve Zlíně se tak po několika letech znovu objeví souprava trolejbusu s vlekem. Naposledy tomu tak bylo při DOD ve vozovně DSZO v roce 2005, kdy byl zapůjčen trolejbus Škoda 8 Tr s vlekem B40 z DP Ostrava. Jízdní řády těchto jízd najdete na stránkách DSZO.

Celý článek >>

Odstavené trolejbusy 15 TrM

Odstavené trolejbusy 355, 353 a 354 ve vozovně. 17. 4. 2014. Foto: Pavel GenzerS další dodávkou nových trolejbusů letos v březnu dochází nevyhnutelně také k vyřazování dalších starých trolejbusů. Momentálně jsou ve vozovně odstaveny čtyři trolejbusy 15 TrM, ev. č. 345, 353, 354 a 355, které už téměř jistě do provozu nezasáhnou. Z těchto čtyř vozů byl nejdříve odstaven trolejbus 355, a to někdy koncem ledna. Trolejbusy 345 a 353 byly odstaveny koncem března a trolejbus 354 začátkem dubna. S očekávanými dodávkami dalších nových vozů dojde v nejbližší době k vyřazování dalších 15 TrM.

Celý článek >>